Πλατογιάννης

Ευχαριστούμε το λογιστικό γραφείο του Πλατογιάννη Γιάννη, για την υποστήριξη του προς τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μυτιλήνης - "ΠΡΟΜΗΘΕΑ".

Για τον σύλλογο, ο προπονητής

Σωτήρης Πετράκης